Wednesday, January 4, 2012

Remember...

Don't let life's opportunities slip through your fingers.

There are so many challenges you can find.

There are so many goals worth fighting for.

One of the best is peace of mind.
Не позволявайте на възможностите в живота да се изплъзват през пръстите Ви.

Има толкова предизвикателства, които можете да намерите.

Има толкова много цели, за които си струва да се борите.

Една от най-добрите е душевният мир.

No comments:

Post a Comment