Monday, October 24, 2011

Полет... / A Flight...Dedicated to those who has shown me that the flight is possible.

Посвещавам на този, който ми показа, че полетът е възможен.

Чайка, чифт криле, синева

полет бдъхновено бъзторжен

на обичаща нежно душа.

Seagull, a pair of wings, sineva
an inspired ecstatic flight
of the gently loving soul.

No comments:

Post a Comment