Friday, October 28, 2011

Katya Dakova - 3rd Ward Open Call

Katya Dakova - 3rd Ward Open Call

This is a link to my portfolio for "3rd Ward Open Call" competition. If some one like it, may vote for me. Thank you.

Това е линк към портфолиото ми за " 3-ти Международен Отворен конкурс" - фотография. Ако някой го харесва, може да гласува за мен.Благодаря.

No comments:

Post a Comment