Friday, October 28, 2011

Katya Dakova - 3rd Ward Open Call

Katya Dakova - 3rd Ward Open Call

This is a link to my portfolio for "3rd Ward Open Call" competition. If some one like it, may vote for me. Thank you.

Това е линк към портфолиото ми за " 3-ти Международен Отворен конкурс" - фотография. Ако някой го харесва, може да гласува за мен.Благодаря.

Monday, October 24, 2011

Полет... / A Flight...Dedicated to those who has shown me that the flight is possible.

Посвещавам на този, който ми показа, че полетът е възможен.

Чайка, чифт криле, синева

полет бдъхновено бъзторжен

на обичаща нежно душа.

Seagull, a pair of wings, sineva
an inspired ecstatic flight
of the gently loving soul.